ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ MÂN CÔI – ARIZONA
Hãy mời gia đình và các bạn hữu của bạn
Hãy mang theo những lời ước nguyện của bạn
Sự hiện diện của bạn là chứng nhân đức tin cho mọi người

OLHPC_1_small Icon-alt2.tif
UPDATED2022_Half_Phoenix_Vietnamese (1).jpg

Lạy Mẹ Maria,
Đấng bảo trợ các tín hữu bị bách hại,
xin cầu cho chúng con.