top of page

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ MÂN CÔI – ARIZONA
Hãy mời gia đình và các bạn hữu của bạn
Hãy mang theo những lời ước nguyện của bạn
Sự hiện diện của bạn là chứng nhân đức tin cho mọi người

Image of Our Lady of Mount Carmel.png

Đức Mẹ Mount Carmel,
xin cầu cho chúng con.

Hãy lần hạt Mân Côi, Arizona!

OurLadyOfMountCarmel_Vietnamese_Side2.jpg
_7506471.JPG
bottom of page